We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Try out a preview of the new React Docs!👉 beta.pl.reactjs.org

AJAX i API

Jak mogę wykonać zapytanie AJAX?

Możesz użyć dowolnej biblioteki AJAX. Do najpopularniejszych wyborów należą: Axios, jQuery AJAX oraz wbudowane w przeglądarki window.fetch.

W którym momencie cyklu życia komponentu powinno się wykonać zapytanie AJAX?

Dane należy uzupełniać z wykorzystaniem zapytań AJAX w metodzie componentDidMount. Dzięki temu po pobraniu danych możliwe będzie użycie metody setState do zmodyfikowania stanu komponentu.

Przykład: Używanie rezultatu zapytania AJAX do ustawienia lokalnego stanu

Niniejszy przykład pokazuje, jak wykonując zapytania AJAX w metodzie componentDidMount można zmodyfikować stan komponentu.

Nasze przykładowe API zwraca następujący obiekt JSON:

{
 "items": [
  { "id": 1, "name": "Jabłka", "price": "2 zł" },
  { "id": 2, "name": "Brzoskwinie", "price": "5 zł" }
 ]
}
class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   error: null,
   isLoaded: false,
   items: []
  };
 }

 componentDidMount() {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      items: result.items
     });
    },
    // Uwaga: to ważne, żeby obsłużyć błędy tutaj, a
    // nie w bloku catch(), aby nie przetwarzać błędów
    // mających swoje źródło w komponencie.
    (error) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      error
     });
    }
   )
 }

 render() {
  const { error, isLoaded, items } = this.state;
  if (error) {
   return <div>Błąd: {error.message}</div>;
  } else if (!isLoaded) {
   return <div>Ładowanie...</div>;
  } else {
   return (
    <ul>
     {items.map(item => (
      <li key={item.id}>
       {item.name} {item.price}
      </li>
     ))}
    </ul>
   );
  }
 }
}

Here is the equivalent with Hooks:

function MyComponent() {
 const [error, setError] = useState(null);
 const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);
 const [items, setItems] = useState([]);

 // Note: the empty deps array [] means
 // this useEffect will run once
 // similar to componentDidMount()
 useEffect(() => {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     setIsLoaded(true);
     setItems(result);
    },
    // Note: it's important to handle errors here
    // instead of a catch() block so that we don't swallow
    // exceptions from actual bugs in components.
    (error) => {
     setIsLoaded(true);
     setError(error);
    }
   )
 }, [])

 if (error) {
  return <div>Error: {error.message}</div>;
 } else if (!isLoaded) {
  return <div>Loading...</div>;
 } else {
  return (
   <ul>
    {items.map(item => (
     <li key={item.id}>
      {item.name} {item.price}
     </li>
    ))}
   </ul>
  );
 }
}
Is this page useful?Edytuj tę stronę