We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Try out a preview of the new React Docs!👉 beta.pl.reactjs.org

Linki do CDN-ów

Zarówno React, jak i ReactDOM są dostępne przez CDN.

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script>

Powyższe wersje przeznaczone są do uruchamiania na serwerach deweloperskich, nie nadają się natomiast na środowiska produkcyjne. Zminifikowane i zoptymalizowane wersje produkcyjne Reacta są dostępne pod adresem:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.production.min.js"></script>

Aby załadować określoną wersję paczki react i react-dom, zastąp 18 odpowiednim numerem wersji.

Dlaczego atrybut crossorigin?

Jeśli korzystasz z Reacta z CDN, sugerujemy dodać atrybut crossorigin ustawiony na:

<script crossorigin src="..."></script>

Zalecamy również sprawdzenie, czy CDN, z którego korzystasz, zwraca nagłówek HTTP Access-Control-Allow-Origin: *:

Access-Control-Allow-Origin: *

Umożliwia to lepszą obsługę błędów w Reakcie 16 i późniejszych wersjach.

Is this page useful?Edytuj tę stronę